Reklamacije i povraćaji

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, greške kod prenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva (2) radna dana od prijema pošiljke. Kupac je dužan da uputi reklamaciju imejlom na prodaja@knjizara-harfa.rs ili pismeno u zakonskom roku od 14 dana na adresu: Rakoci Ferenca 124, 21235 Temerin, ili telefonskim putem na broj 069 773 448.

Pravo na reklamacije korisnik stiče ako:

  • proizvod nije isporučen po uputstvima iz porudžbine;
  • isporučeni proizvod ne odgovara standardima;
  • je došlo do oštećenja proizvoda prilikom isporuke.

Pri prijemu proizvoda, provera ispravnosti porudžbine zavisi od kupca, te je kupac dužan da uporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje, to je odmah nužno napomenuti jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povraćaj uplaćenog iznosa ili zamena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba da pošalje fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na osnovu fizičkog dokaza. Prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe Harfa vrši o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene proizvoda s novim u celini snosi Harfa.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromenjenoj količini i u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i garanciju, ukoliko postoji) proizvod će biti dat na veštačenje veštaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se veštačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamene proizvoda snosi Harfa, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Sve navedene pritužbe rešićemo u dogovoru s naručiocem, odnosno primaocem proizvoda u najkraćem mogućem roku.